Monday, May 3, 2010

Howitzer D-30 122mm

Model is Skif,fitting isn't best,but details are ok.Color is revell SM362(Most accurate color for SMB - JNA olive drab) wit little gray.I use W&N oils and pigments for weathering.Model represent Army of Rrepublic of Srpska(Bosnian Serbs) howitzer.

Скифова макета,уклапање није баш највоље.Детаљи су сасвим ок,добије се и нешто ецераја.Користио сам ревел СМ362 са мало сиве.Остаревање је вршено са W&N сликарским уљаним бојама и црквеним пигментима.Макета представља хаубицу Војске Републике Српске - ВРС