Tuesday, November 17, 2009

T-55A Војске републике Српске

Макета је Тамија 1/35.При склапању није било проблема,минимално гитовања.

Водови за гориво су самоградња.Основна боја је Ревел SM362 + још неке боје.Остаревање је рађено сликарским уљаним бојама( W&N),пигментима,и пастелама.

Макета представља тенк 16. Крајишке моторизоване бригаде ВРС, из операције "Коридор 92" - Најважнија операција у рату.Нисам га претерано остаревао,јер су тенкови ВРС у то време били релативно "нови" и очувани.


T-55A is tamiya 1/35.Fitting is excelent,like every tamiya model.
Fuel tank delivery lines are scratch build.I use revell SM362 + some other colors.
Weathering was done with artist oil paints( W&N ) and pigments.
Model represent tank from 16. Krajina motorized brigade (Republic of Srpska army-Bosnian Serbs),from operation "Corridor 92" - Most important operation in the war.I didn't weathered tank to much,because VRS tanks in that time was relatively "new"
Here are pictures:


У раду - Work in progress:


Завршена макета - Finished :

Фотографија са такмичења у Нишу 2009. године - Picture from competition in Nis 2009.